logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi quân Minh xâm lược mang lại độc lập cho Đại Việt do ai lãnh đạo?

A. Nguyễn Trãi

B. Trần Nguyên Hãn

C. Lê Lợi

D. Lê Văn An

2. Bộ luật ban hành dưới triều Nguyễn là luật gì?

A. Luật Hình thư

B. Luật Hồng Đức

C. Hoàng triều luật lệ

D. Quốc triều hình luật

3. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở đâu?

A. Nghệ An

B. Thuận Hóa

C. Lam Sơn

D. Tân Bình

4. Trận đánh quyết định thắng lợi hoàn toàn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là:

A. Tân Bình, Thuận Hóa

B. Chi Lăng - Xương Giang

C. Tốt Động - Chúc Động

D. Cần Trạm - Phố Cát

5. Nhà nước phong kiến tập quyền ở Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII ở thời kì nào?

A. Bắt đầu hình thành

B. Đang phát triển

C. Phát triển đến đỉnh cao

D. Suy yếu

Phong kiến tập quyền là chế độ phong kiến ở giai đoạn đã có một chính quyền tập trung ở trung ương do nhà vua nắm giữ. Chế độ phong kiến tập quyền là chế độ phong kiến đã phát triển hơn chế độ phong kiến phân quyền. Cơ sở của chế độ này là nền kinh tế hàng hóa - tiền tệ đã phát triển một bước, các thị dân ủng hộ nhà vua xây dựng nên chính quyền tập trung, xóa bỏ tình trạng cát cứ địa phương để hàng hóa giao lưu thuận lợi.
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: