Đăng Nhập
Hoa hậu hoàn vũ lần đầu tiên năm 1952 là người nước nào?
A. Nga
B. Mỹ
C. Phần Lan
D. Ba Lan
Armi Kuusela là hoa hậu hoàn vũ đầu tiên người Phần Lan
Hoa hậu hoàn vũ năm 2011 là người nước nào?
A. Nam Phi
B. Ai Cập
C. Angola
D. Jamaica
Leila Lopes chiên thắng khi cuộc thi tổ chức tại Brasil
Hoa hậu hoàn vũ năm 2008 được tổ chức tại Việt Nam, Hoa hậu chiến thắng là người nước nào?
A. Venezuela
B. Nhật Bản
C. Ấn Độ
D. Hoa Kỳ
Dayana Mendoza chiến thắng khi cuộc thi được tổ chức tại Nha Trang - Việt Nam
Cuộc thi Hoa hậu trái đất do quốc gia nào khởi sướng?
A. Trung Quốc
B. Hoa Kỳ
C. Philippin
D. Ấn Độ
Cuộc thi bắt đầu được tổ chức năm 2001
Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế được tổ chức lần đầu tiên tại nước nào?
A. Mỹ
B. Nhật Bản
C. Hàn Quốc
D. Anh
Cuộc thi này được tổ chức đầu tiên ở Long Beach, California, Hoa Kỳ, vào năm 1960,vào năm 1960 sau khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ rời khỏi Miami Beach. Cuộc thi được tổ chức tại Long Beach cho đến năm 1967 thì được chuyển đến Nhật Bản năm 1968 đến 1970. Năm 1971 đến 1972 nó được tổ chức tại Long Beach một lần nữa. Sau đó diễn ra thường niên tại đất nước phù tang. Trước khi Hoa hậu Trái đất ra đời, Hoa hậu Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp đứng thứ ba sau Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Thế giới.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: