logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ở Việt Nam có lễ hội Vu Lan(Cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên được siêu thoát), ở Nhật cũng có lễ hội tương tự có tên là gì?

A. Lễ hội Tanabata

B. Lễ hội Obon

C. Lễ Hội Tenjin

D. Lễ hội Nagoya

2. Bức tượng "Chúa Kito cứu thế" một trong bảy kỳ quan của thế giới mới nằm ở nước nào?

A. Pháp

B. Nhật Bản

C. Nga

D. Brazil

3. Bức tượng nổi tiếng "Tượng Đất Mẹ" được xây bằng bêtông có hình người phụ nữ giương cao một thanh kiếm, thuộc nước nào?

A. Mỹ

B. Nga

C. Pháp

D. Brazil

4. Giống như tò he ở Việt Nam, ở Nhật cũng có một loại kẹo được tạo thành những hình thù phong phú và đẹp mắt, được gọi là:

A. Taiyaki

B. Wagashi

C. Mochi

D. Amezaiku

5. Ngọn núi được mệnh danh là "Núi thơ" ở Ninh Bình còn có tên gọi khác là gì?

A. Núi Non Nước

B. Núi Cánh Diều

C. Núi Bài Thơ

D. Núi Ngọc Mỹ Nhân

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: