Đăng Nhập
Ai tự xưng mình là Hậu Lý Nam Đế?
A. Lý Chiêu Hoàng
B. Lý Công Uẩn
C. Lý Phật Tử
D. Lý Bí
Đội bóng châu Phi đầu tiên dự Worldcup là đội tuyển nào?
A. Camorun
B. Ai Cập
C. Nam Phi
D. Senegal
Quốc gia nào là quê hương của cây xoài?
A. Ấn Độ
B. Srilanca
C. Việt Nam
D. Philippines
Loài vật nào thường được dùng để vận chuyển hàng hóa ở Thái Lan?
A. Voi
B. Trâu
C. Bò
D. Ngựa
Số dân Việt Nam đứng thứ mấy Đông Nam Á?(2010)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Sau Indonesia, và Philippines

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: