Đăng Nhập
Tháng tám dương lịch có bao nhiêu ngày?
A. 28
B. 29
C. 30
D. 31
Đâu là một tính từ thể hiện tình cảm day dứt, khôn nguôi?
A. Ra riết
B. Ra giết
C. Da riết
D. Da diết
Môn thể thao nào sau đây không sử dụng lưới cầu môn khi thi đấu?
A. Bóng nước
B. Bóng ném
C. Bóng rổ
D. Bóng chày
Kết thúc SEA game 27 đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng huy chương?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Biểu tượng cho du lịch Vịnh Hạ Long là gì?
A. Hòn Kiến Vàng
B. Hòn Gà Chọi
C. Hòn Con Cóc
D. Hòn Ngọc Vừng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: