Đăng Nhập
Quốc gia đông dân nhất châu Á trong các quốc gia sau đây?
A. Việt Nam
B. Indonesia
C. Malaysia
D. Thái Lan
Indonesia 237.556.363 Tháng 5, 2010Việt Nam 90.549.390 Tháng 7, 2011Thái Lan 67.070.000 1 tháng 12, 2009Malaysia 27.565.821 2010 http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_theo_s%E1%BB%91_d%C3%A2n
Quê gốc của Lý Thường Kiệt là vùng đất nào?
A. Kinh Bắc
B. Thuận Hóa
C. Hồng Châu
D. Thăng Long
Sao Hỏa có bao nhiêu vệ tinh tự nhiên?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài thơ nào không nằm trong chùm thơ mùa thu của Nguyễn Khuyến?
A. Thu ẩm
B. Thu vịnh
C. Thu ngẫm
D. Thu điếu
Hà Lan và Đan Mạch là 2 quốc gia có địa hình 100% là gì?
A. Biển
B. Đồng bằng
C. Đồi núi
D. Băng tuyết

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: