Đăng Nhập
Về mặt chính trị quốc gia nào sau đây không thuộc bán đảo Mã Lai?
A. Myanma
B. Thái Lan
C. Malaysia
D. Singapore
Về mặt chính trị, bán đảo Mã Lai được chia cho ba quốc gia:phần tây bắc bán đảo là lãnh thổ cực nam của Myanmaphần trung tâm và đông bắc thuộc miền nam Thái Lanphần phía nam thuộc Malaysia được gọi là Malaysia bán đảo (không nên nhầm lẫn với bán đảo Mã Lai rộng hơn) hoặc Tây Malaysia.
Đâu là một kiểu chế biến thịt?
A. Xông hơi
B. Xông khô
C. Xông thuốc
D. Xông khói
Từ nào sau đây không chỉ tên một loài hoa mai?
A. Mai tứ quý
B. Mai chiếu thủy
C. Mai mối
D. Mai trắng
Thành ngữ có câu "Nối giáo cho ... " gì?
A. Vợ
B. Giặc
C. Thù
D. Ma
Môn nào không nằm trong môn thi khối B?
A. Toán
B. Lý
C. Hóa
D. Sinh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: