logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 5.000 đồng được phát hành vào năm nào?

A. 1990

B. 1991

C. 1992

D. 1993

2. Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 10.000 đồng chất liệu cotton được phát hành vào năm nào?

A. 1994

B. 1995

C. 1996

D. 1997

3. Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 10.000 đồng polymer được phát hành vào năm nào?

A. 2002

B. 2003

C. 2005

D. 2006

4. Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 20.000 đồng chất liệu cotton được phát hành vào năm nào?

A. 1991

B. 1992

C. 1993

D. 1994

20000 ₫ 140 × 68 mm, Xanh lơ sẫm, Hồ Chí Minh, Xưởng sản xuất đồ hộp, Cotton, 1991

5. Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 20.000 đồng polymer được phát hành vào năm nào?

A. 2007

B. 2006

C. 2005

D. 2004

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: