Đăng Nhập
Trên quốc kỳ của quốc gia nào có hình chiếc lá ở trung tâm?
A. Thổ Nhĩ Kỳ
B. Canada
C. Ai Cập
D. Iran
Hà Nội thuộc múi giờ thứ mấy?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Con sông nào có lưu lượng nước lớn nhất thế giới?
A. Sông Amazon
B. Sông Nil
C. Sông Vônga
D. Sông Hoàng Hà
Nhà bác học đầu tiên đưa ra khái niệm nguyên tử là:
A. Men-đê-lê-ếp
B. La-voa-di-ê
C. Đê-mô-crit
D. Rơ-dơ-pho
Electron được ai tìm được vào năm 1897?
A. Rơ-dơ-pho
B. Tôm-xơn
C. Chat-wich
D. Cu-lông

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: