Đăng Nhập
Quốc lộ 20 đi từ đâu đến đâu?
A. Tp HCM đi Đồng Tháp
B. Đồng Nai đi Đà Lạt
C. Vĩnh Yên đi Lào Cai
D. Nha Trang đi Đà Lạt
"Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy, con trâu ..." làm gì?
A. Đi nằm
B. Đi bừa
C. Đứng nhìn
D. Đi về
Theo sự tích "Mục Kiền Liên" Đạo phật ăn chay không ăn gia vị nào sau đây?
A. Ớt
B. Tiêu
C. Hành
D. Xả
Sinh ra để phục vụ là slogan của siêu thị nào?
A. Big C
B. Phan Khang
C. Metro
D. Nguyễn Kim
Con gì nhiều chân nhất trong các con sau đây?
A. Con Rết
B. Cuốn Chiếu
C. Nhện
D. Châu Chấu
Cuốn chiếu là loài chân đốt sống trên cạn, nó có hình ống hoặc bẹt dài, chia 2 phần: đầu và thân. Đầu có một cặp xúc tu ngắn, thân có rất nhiều đốt, có khi tới mấy trăm đốt. Trừ đốt đầu không chân và đốt 2-4 mỗi đốt có 1 đôi chân, còn lại mỗi đốt đều có 2 đôi chân. Khi có ai chạm vào, cuốn chiếu liền cuộn tròn lại ó rất nhiều chân. Ở hẻm núi của Panama, Bắc Mỹ có giống cuốn chiếu lớn, toàn thân có 175 đốt tổng cộng 690 chân, có thể nói đó là con vật nhiều chân nhất thế giới.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: