logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ngày thầy thuốc Việt Nam là ngày nào ?

A. 27/1

B. 27/2

C. 27/5

D. 27/7

2. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thônq qua năm nào?

A. 1943

B. 1944

C. 1945

D. 1946

Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Quốc hội khóa I thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946

3. Mỹ bình thường hoá quan hệ với Việt Nam vào năm nào?

A. 1990

B. 1992

C. 1994

D. 1995

4. Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm nào?

A. 2001

B. 2003

C. 2005

D. 2006

5. Việt Nam có mấy di sản được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: