Đăng Nhập
Những cây ăn quả lâu năm nhưu nhãn, vải, mít... ra quả đầu tiên được gọi là gì?
A. Lại quả
B. Đoán quả
C. Trỉu quả
D. Bói quả
Quả nào không dùng để nấu canh chua?
A. Quả dọc
B. Quả ổi
C. Quả khế
D. Quả dứa
Có câu "Nhìn gà hóa ..." gì?
A. Lợn
B. Cú
C. Cáo
D. Quốc
Quả sung chủ yếu có vị gì?
A. Đắng
B. Chát
C. Chua
D. Cay
Việc đóng kín và ghi dấu bên ngoài một vật để không ai tùy tiện mở nó được gọi là gì?
A. Niêm yết
B. Niêm phong
C. Niêm luật
D. Niêm mạt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: