logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Những cây ăn quả lâu năm nhưu nhãn, vải, mít... ra quả đầu tiên được gọi là gì?

A. Lại quả

B. Đoán quả

C. Trỉu quả

D. Bói quả

2. Quả nào không dùng để nấu canh chua?

A. Quả dọc

B. Quả ổi

C. Quả khế

D. Quả dứa

3. Có câu "Nhìn gà hóa ..." gì?

A. Lợn

B. Cú

C. Cáo

D. Quốc

4. Quả sung chủ yếu có vị gì?

A. Đắng

B. Chát

C. Chua

D. Cay

5. Việc đóng kín và ghi dấu bên ngoài một vật để không ai tùy tiện mở nó được gọi là gì?

A. Niêm yết

B. Niêm phong

C. Niêm luật

D. Niêm mạt

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: