logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Ăn chắc mặc..." gì?

A. Đẹp

B. Bền

C. Đẹp

D. Mốt

2. Đâu là tên một loại nấm?

A. Thiên chi

B. Địa chi

C. Linh lan

D. Kim chi

3. Loài động vật nào ít thích nghi với sa mạc?

A. Lạc đà

B. Linh dương

C. Cáo xám

D. Hải cẩu

4. Phố nào không có trong phố cổ Hà Nội?

A. Hàng Bông

B. Hàng Mã

C. Hàng Bạc

D. Đào Tấn

5. Trong bóng chuyền bóng qua sân của mỗi đội được phép chạm bao nhiêu lần liên tiếp?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: