Đăng Nhập
Theo quan niệm từ xa xưa, thổ dân vùng PaysBasque, Tây Ban Nha chỉ tổ chức lễ cưới khi có sự việc nào xảy ra?
A. Bắt được tê giác
B. Có cầu vồng
C. Một con cá voi qua đời
D. Mưa đá
Con vật nào không xuất hiện trong lời bài hát "Chú ếch con" của nhạc sĩ Phan Nhân?
A. Cá rô phi
B. Cá rô ron
C. Cá chuối
D. Cá trê
Con vật nào còn thiếu trong câu sau: "Con không chê cha mẹ khó. ... không chê gia chủ nghèo"?
A. Chó
B. Mèo
C. Bò
D. Trâu
Từ này sau đây viết đúng chính tả?
A. Dục dịch
B. Giục dịch
C. Rục rịch
D. Dục rịch
"UPU" là cuộc thi về gì?
A. Võ thuật
B. Đọc thơ
C. Vẽ tranh
D. Viết thư

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: