Đăng Nhập
Từ nào sau đây chỉ tên một loại cây?
A. Tai Ương
B. Tai Tiếng
C. Tai Chua
D. Tai Hại
Giác quan nào ở loài chó phát triển mạnh nhất?
A. Khứu Giác
B. Xúc Giác
C. Thính Giác
D. Thị Giác
Phòng giảng bài ở các trường Cao đẳng, Đại Học gọi là gì?
A. Giảng Phòng
B. Giảng Khoa
C. Giảng Đường
D. Giảng Lớp
Một hải lý bằng bao nhiêu mét?
A. 1000 mét
B. 1024 mét
C. 1594 mét
D. 1852 mét
Khu mộ cổ Đống Thếch được xem như một kho báu mang đậm bản sắc văn hóa xứ Mường Động, hiện nằm ở tỉnh nào?
A. Hòa Bình
B. Lai Châu
C. Lào Cai
D. Sơn La

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: