Đăng Nhập
Đâu là eo biển nối giữa châu Âu và châu Á?
A. Bering
B. Gibraltar
C. Vitiaz
D. Bosporus
Cho đến nay loại viên gan nào đã có thuốc chữa trị hiệu quả từ 60 đến 70%?
A. Siêu vi A
B. Siêu vi B
C. Siêu vi C
D. B và C
Tiểu thuyết sử thi "Chiến Tranh và Hòa Bình" được Lev Tolstoi được viết trong thời gian bao lâu?
A. 4 năm
B. 5 năm
C. 6 năm
D. 7 năm
Tuổi teen là độ tuổi bao nhiêu?
A. 10-20
B. 11-19
C. 12-19
D. 13-19
Trong tiếng anh từ 13 đến 19 đều có chữ teen
Ai đã đăng quang hoa hậu VN 2012?
A. Đặng Thu Thảo
B. Nguyễn Thị Huyền
C. Vũ Ngọc Anh
D. Phan Thị Mơ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: