Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu "Áo dài chẳng ngại quần ..."?
A. Rách
B. Ngắn
C. Thưa
D. Chật
Từ nào còn thiếu trong câu "Ăn bún thang, cả làng đòi ..."?
A. Nước mắm
B. Rau húng
C. Mực nướng
D. Cà cuống
Câu nào khác nghĩa các câu còn lại?
A. Ăn đong từng bữa
B. Ăn bữa sớm lo bữa tối
C. Ăn cá bỏ vây
D. Chạy ăn từng bữa
Câu nào khác các câu còn lại ?
A. Ăn có nơi chơi có chốn
B. Ăn chọn nơi chơi chọn bạn
C. Ăn có sở ở có nơi
D. Ăn có nhai nói có nghĩ
Đâu là một kinh nghiệm trong sản xuất?
A. Ăn cơm nhà, làm việc người
B. Ăn cơm mới, xới gốc bầu
C. Ăn có sở, ở có nơi
D. Ăn có chổ, đỗ có nơi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: