logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Quốc kỳ nước nào giống hệt quốc kỳ của Ba Lan nhưng ngược lại?

A. Indonesia

B. Malta

C. Mông Cổ

D. Rumani

2. Quốc kỳ nước nào giống hệt quốc kỳ của Indonesia?

A. Monaco

B. Ba Lan

C. Rumania

D. Nepal

3. Quốc kỳ nước nào giống hệt quốc kỳ của quốc gia Monaco

A. Ba Lan

B. Rumania

C. Indonesia

D. Trung Quốc

4. Tôn giáo nào xuất hiện muộn nhất trong các tôn giáo sau?

A. Do Thái giáo

B. Hồi giáo

C. Ấn Độ giáo

D. Phật giáo

5. Theo Sách Kỷ lục Guinness Lễ hội Canaval tổ chức lớn nhất tại quốc gia nào?

A. Mexico

B. Brazil

C. Argentina

D. Chile

Theo Sách Kỷ lục Guinness thì Carnival ở Rio de Janeiro là carnival lớn nhất và là lễ hội nổi tiếng nhất thế giới.
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: