Đăng Nhập
Giải thưởng toán học Fields năm 1950 được trao cho hai nhà toán học nước nào?
A. Phần Lan và Mỹ
B. Pháp và Na Uy
C. Thụy Điển và Mỹ
D. Ý và Mỹ
Giải thưởng toán học Fields năm 1962 được trao cho hai nhà toán học nước nào?
A. Phần Lan và Mỹ
B. Pháp và Na Uy
C. Thụy Điển và Mỹ
D. Ý và Mỹ
Giải thưởng toán học Fields năm 1974 được trao cho hai nhà toán học nước nào?
A. Phần Lan và Mỹ
B. Pháp và Na Uy
C. Thụy Điển và Mỹ
D. Ý và Mỹ
1974: Enrico Bombieri (Ý), David Mumford (Mỹ)
Giải thưởng toán học Fields năm 1974 được trao cho hai nhà toán học nước nào?
A. Phần Lan và Mỹ
B. Pháp và Nhật
C. Thụy Điển và Mỹ
D. Ý và Mỹ
1954: Kunihiko Kodaira (Nhật Bản), Jean-Pierre Serre (Pháp)
Tỉnh nào nằm ở miền Bắc?
A. Đồng Nai
B. Tây Ninh
C. Thái Bình
D. Bình Thuận

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: