Đăng Nhập
Đâu là đơn vị đo chiều dài bằng mười thước ta (cũ)?
A. Trường
B. Trượng
C. Thượng
D. Chương
Một người không mặc quần áo được ví như con gì?
A. Tằm
B. Nhộng
C. Nhện
D. Lợn
Bức vải lụa hoặc một thứ đồ dệt quý, có thêu hoặc in chữ để tặng , để viếng thăm gọi là gì?
A. Trướng
B. Nhiễu
C. Phông
D. Màn
Từ nào viết đúng chính tả?
A. Truân chuyên
B. Chuân chuyên
C. Truân truyên
D. Chuân truyên
Đâu là ngôi đầu của mười hai chi?
A. Dần
B. Thân
C. Tỵ
D. Tý

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: