logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là đơn vị đo chiều dài bằng mười thước ta (cũ)?

A. Trường

B. Trượng

C. Thượng

D. Chương

2. Một người không mặc quần áo được ví như con gì?

A. Tằm

B. Nhộng

C. Nhện

D. Lợn

3. Bức vải lụa hoặc một thứ đồ dệt quý, có thêu hoặc in chữ để tặng , để viếng thăm gọi là gì?

A. Trướng

B. Nhiễu

C. Phông

D. Màn

4. Từ nào viết đúng chính tả?

A. Truân chuyên

B. Chuân chuyên

C. Truân truyên

D. Chuân truyên

5. Đâu là ngôi đầu của mười hai chi?

A. Dần

B. Thân

C. Tỵ

D. Tý

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: