Đăng Nhập
Ai đã lên ngôi hoa hậu các dân tộc VN được tổ chức tại nhà hát Hội An, Quảng Nam tối 26/6/2013?
A. Nguyễn Thị Ngọc Anh
B. Lò Thị Minh
C. Trần Ngọc Nguyên Khánh
D. Nguyễn Thị Loan
Ngọc Anh lên ngôi Hoa hậu các dân tộc VNNgười đẹp Thanh Hóa vượt qua 61 thí sinh trở thành người chiến thắng trong đêm chung kết cuộc thi nhan sắc tại Nhà hát Hội An, Quảng Nam tối 26/6.
Đâu không phải là một trò chơi dân gian?
A. Đánh khăng
B. Đánh đáo
C. Đánh vần
D. Đánh đu
Hai người đàn ông cùng làm rể một gia đình thì mối quan hệ của họ gọi là gì?
A. Dượng
B. Cọc chèo
C. Liền kề
D. Kế
Bếp Hoàng Cầm được bộ đội ta sử dụng có ưu điểm gì?
A. Mang theo được
B. Không cần củi
C. Ít mất nước
D. Không khói
Đâu là tên một loại súng tự tạo của quân dân miền Nam trong những năm chống Mỹ?
A. Ngựa ô
B. Ngựa trời
C. Ngựa bay
D. Ngựa chiến

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: