Đăng Nhập
Trong quan niệm xã hội, màu nào không thuộc nhóm màu nóng?
A. Đỏ
B. Vàng
C. Da cam
D. Xanh lục
Nếu trộn ba màu cơ bản (đỏ, xanh lam, xanh lục) với một tỷ lệ bằng nhau sẽ cho màu gì?
A. Đen
B. Trắng
C. Tím
D. Da cam
Nếu trộn ba màu cơ bản (đỏ, xanh lam, xanh lục) với một tỷ lệ bằng nhau sẽ cho màu gì?
A. Đen
B. Trắng
C. Tím
D. Da cam
Nếu trộn ba màu cơ bản (đỏ, xanh lam, xanh lục) với một tỷ lệ bằng nhau sẽ cho màu gì?
A. Đen
B. Trắng
C. Tím
D. Da cam
"Mày đay" là bệnh về gì?
A. Mắt
B. Mồm
C. Tiêu hóa
D. Dị ứng da

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: