logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Quốc gia nào trải dài trên nhiều vĩ tuyến nhất?

A. Nga

B. Chile

C. Argentina

D. Thụy Điển

2. Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. n-Amyl axetat

B. Propionic

C. n-Amylic

D. n-Valeric

3. Hoàng đế nào sống lâu nhất ở Trung Quốc

A. Tần Thủy Hoàng

B. Phổ Nghi

C. Càn Long

D. Khang Hy

4. Loài nào có số lượng Nhiễm sắc thể lớn nhất trong các loài sau?

A. Giun tròn

B. Ruồi giấm

C. Giáp xác

D. Chuột nhà

5. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ra đời tại quốc gia nào?

A. Ấn Độ

B. Mailaisia

C. Nhật Bản

D. Philipines

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: