Đăng Nhập
Quốc gia nào trải dài trên nhiều vĩ tuyến nhất?
A. Nga
B. Chile
C. Argentina
D. Thụy Điển
Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. n-Amyl axetat
B. Propionic
C. n-Amylic
D. n-Valeric
Hoàng đế nào sống lâu nhất ở Trung Quốc
A. Tần Thủy Hoàng
B. Phổ Nghi
C. Càn Long
D. Khang Hy
Loài nào có số lượng Nhiễm sắc thể lớn nhất trong các loài sau?
A. Giun tròn
B. Ruồi giấm
C. Giáp xác
D. Chuột nhà
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ra đời tại quốc gia nào?
A. Ấn Độ
B. Mailaisia
C. Nhật Bản
D. Philipines

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: