logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong Tam Quốc diễn Nghĩa hình tượng nào gắn với cây đao đầu rồng?

A. Quan Vũ

B. Trương Phi

C. Triệu Vân

D. Mã Siêu

2. Kim loại nào được pha vào trong xăng để tăng chỉ số octane?

A. Đồng

B. Kẽm

C. Chì

D. Sắt

3. Đâu không phải là loài cá?

A. Cá mập

B. Cá ngừ

C. Cá cược

D. Cá ngựa

4. Khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) Có bao nhiêu bãi tắm?(tính đến năm 2011)

A. 1 Khu

B. 2 Khu

C. 3 Khu

D. 4 Khu

Khu di lịch Đồ Sơn, đến bây giờ được chia ra 3 khu tắm biển và du lịch. Được gọi là là khu 1, khu 2 và khu 3.

5. Trong Tiếng Việt từ dài nhất có bao nhiêu ký tự?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

câu trả lời 7 vì từ "nghiêng" gồm 7 ký tự,là từ duy nhất và dài nhất!
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: