Đăng Nhập
Tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A. Khánh Hòa
B. Quảng Trị
C. Cà Mau
D. Đồng Tháp
Bố của dì ruột gọi là gì?
A. Bác
B. Chú
C. Ông
D. Anh họ
Từ nào còn thiếu trông câu tục ngữ "Cá không ăn muối cá .../Con cải cha mẹ, trăm đường con hư"?
A. Ươn
B. Ôi
C. Thối
D. Hỏng
Chỉ số khoa học BMI dùng để đánh giá cái gì ở con người?
A. Sự cân đối
B. Cân nặng
C. Chiều cao
D. Tính tình
Danh từ số nhiều của danh từ tiếng Anh 'mouse' (chuột) là gì?
A. Mice
B. Mous
C. Mouses
D. Mices

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: