Đăng Nhập
Từ nào không miêu ta dáng vẻ?
A. Mảnh mai
B. Uyển chuyển
C. Ung dung
D. Hóc búa
Con vật nào sau đây có khả năng lột da?
A. Gấu
B. Rắn
C. Ốc
D. Hổ
Từ nào còn thiếu trong câu sau "Bảy bồ cám, ... bồ bèo"
A. Sáu
B. Bảy
C. Tám
D. Chín
Hoa nào sau đây có thể dùng để chế biến món nộm?
A. Hoa cau
B. Hoa chuối
C. Hoa đào
D. Hoa bưởi
Sân bay quân sự Sao Vàng thuộc tỉnh thành nào nước ta?
A. Nghệ An
B. Thanh Hóa
C. Đà Nẵng
D. Lâm Đồng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: