logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ "Những người ti hí mắt lươn/ Trai phường trộm cướp, Nữ buôn ..." cái gì?

A. Ma túy

B. Bán người

C. Chồng người

D. Mại dâm

2. Có câu "mèo khóc chuột" được so sánh với "tò vò" khóc con gì?

A. Ong

B. Nhện

C. Sâu

D. Kiến

Tò vò ngồi khóc tỉ ti/ Nhện ơi nhện hởi mày đi đằng nào?

3. Từ nào còn thiếu trong câu ca dao "Đang khi lửa tắt, cơm sôi/ Lợn kêu, con khóc chồng đòi..." ?

A. Quan hệ

B. Ăn cơm

C. Đi ngủ

D. Tòm tem

4. Những lời nói sau cùng của những người sắp chết gọi là gì?

A. Thú tội

B. Trăng trối

C. Trăn trở

D. Trăng tỏ

5. Từ nào còn thiếu trong câu ca dao "Trăm năm bia đá thì mòm/ Nghìn năm bia ... vẫn còn trơ trơ"?

A. Mộ

B. Heniken

C. Miệng

D. Larue

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: