logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là danh từ không đếm được?

A. Tiền

B. Cây

C. Hoa

D. Xe

2. Đâu là một danh từ không đếm được?

A. Gạo

B. Giường

C. Cổng

D. Ô tô

Danh từ không đếm được thường phải có danh từ đơn vị đi trước Vd: một thúng gạo, một kg gạo

3. Dâm Dàm là tên gọi của hồ nào thời phong kiến Lý - Trần?

A. Hồ Tây

B. Hồ Hoàn Kiếm

C. Hồ Giảng Võ

D. Hồ Trúc Bạch

Còn có tên gọi nữa là Đầm sương mù

4. Loại nước nào sau đây có vị chua nhất?

A. Nước đường

B. Nước lạnh

C. Nước tương

D. Nước dấm

5. Loại nước nào sau đây có vị mặn?

A. Nước chanh

B. Nước trái cây

C. Nước tương

D. Nước lọc

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: