Đăng Nhập
Nếu trộn ba màu cơ bản (đỏ, xanh lam, xanh lục) với một tỷ lệ bằng nhau sẽ cho màu gì?
A. Đen
B. Trắng
C. Tím
D. Da cam
"Mày đay" là bệnh về gì?
A. Mắt
B. Mồm
C. Tiêu hóa
D. Dị ứng da
Huy hiệu đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có biểu tượng là cái gì trên hình lá cờ?
A. Bông sen
B. Búp măng
C. Quyển sách
D. Ngọn nến
Người chuyên dụ dỗ, bắt nạt trẻ em đem bán gọi là gì?
A. Ông kẹ
B. Mẹ mìn
C. Ba bị
D. Ma lanh
Sông Mê Công trên lãnh thổ Trung Quốc có tên là gì?
A. Kỳ Cùng
B. Lan Thương
C. Bắc Cuông
D. Lũng Pô

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: