Đăng Nhập
Trong các bộ tranh tứ quý không có sự xuất hiện của loài cây nào?
A. Tùng
B. Mít
C. Cúc
D. Trúc
Công việc của cu Tí trong tác phẩm "Ngày công đầu tiên của cu Tí" là gì?
A. Lái máy xúc
B. Chăn trâu
C. Đi cày
D. Nấu cám lợn
Trong bài thơ "Thương Vợ", Tú Xương đã dùng hình ảnh gì để tả người vợ của mình?
A. Thân cò
B. Chân cò
C. Vai cò
D. Lông cò
Chiến công lẫy lừng một mình dùng lựu đạn tiêu diệt xe tăng Pháp của anh hùng Cù Chính Lan diễn ra ở quốc lộ nào?
A. Quốc lộ 1A
B. Quốc lộ 3
C. Quốc lộ 4
D. Quốc lộ 6
Lễ Hội "Hạn Khuống" là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc nào?
A. Khơ mú
B. Hà Nhì
C. Thái
D. Dao

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: