Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu sau: "Ai lên xứ ... cùng anh, Bõ công bác mẹ sinh thành ra anh"?
A. Lạng
B. Huế
C. Hoa đào
D. Thần tiên
Có câu "Đói ăn vụng, túng làm ... " gì?
A. Luật
B. Liều
C. Luôn
D. Lành
"Nhục đậu khấu" là gì?
A. Một vùng đất
B. Một trò chơi
C. Một họ thực vật
D. Một tộc người
Họ Nhục đậu khấu (hay còn gọi là họ Máu chó, danh pháp khoa học: Myristicaceae) là một họ thực vật có hoa trong bộ Mộc lan (Magnoliales), bao gồm khoảng 20-21 chi và khoảng 475 loài, bao gồm các loại cây bụi và cây thân gỗ. Họ này phân bổ khắp vùng nhiệt đới.
Tác phẩm nào dưới đây thuộc thể loại tiểu thuyết?
A. Đất nước
B. Gió lộng
C. Mặt đường khác vọng
D. Sóng ngầm
Trong dân gian Việt Nam, chó Phú Quốc được coi là gì?
A. Vương khuyển
B. Huyền khuyển
C. Thủy khuyển
D. Phú khuyển
Trong dân gian Việt Nam, chó Phú Quốc được coi là “vương khuyển” vì trong lịch sử đã từng có 4 con chó Phú Quốc được vua Gia Long sắc phong một cách trang trọng, không kém những công thần khai quốc của nhà Nguyễn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: