Đăng Nhập
Đâu là vật dụng của chiến sĩ giải phóng quân đội nhân dân Việt Nam?
A. Bình phong
B. Bình phương
C. Bình đông
D. Bình tây
Loại dép nào mà bộ đội dùng để đi khi vượt trường sơn trong kháng chiến chống Mỹ?
A. Dép tông
B. Dép lê
C. Dép cao su
D. Dép Tiền phong
Nhật thực là hiện tượng xảy ra khi nào?
A. Mặt Trăng giữa Trái Đất và Mặt Trời
B. Trái Đất giữa Mặt Trăng và Mặt Trời
C. Mặt Trời giữa Trái Đất và Mặt Trăng
D. Sao Hỏa giữa Trái Đất và Mặt Trời
Theo quy định có bao nhiêu đảng viên thì được thành lập chi bộ đảng?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
theo điều lệ đảng cộng sản việt nam thì có 3 đảng viên thì được phép thành lập chi bộ đảng
Chủ nhà của cuộc thi sáng tạo Rôbôcon châu Á Thái Bình Dương năm 2013 là?
A. Trung Quốc
B. Việt Nam
C. Thái Lan
D. Nhật Bản
Rôbocon là cuộc thi giành cho sinh viên đam mê chế tạo rôbốt.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: