Đăng Nhập
Đâu là một động từ?
A. Cũ
B. Vò nát
C. Nát
D. Rách
Vật dụng nào sau đây có tính năng khác với vật còn lại?
A. Chum
B. Hủ
C. Lồng bàn
D. Vại
Cuối câu cảm thán thường có dấu gì?
A. Chấm hỏi
B. Chấm hết
C. Chấm lửng
D. Chấm than
Từ câu trong "Bóng câu qua cửa sổ" chỉ loài vật nào?
A. Chim bồ câu
B. Ngựa
C. Chim cắt
D. Lừa
Trong văn chương cổ từ câu chỉ con ngựa.Trong truyện kiều có câu: "Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh"
Tác phẩm "Người lái đò sông Đà" của nhà văn Nguyễn Tuân thuộc thể loại văn học gì?
A. Tiểu thuyết
B. Bút ký
C. Truyện ngắn
D. Truyện dài

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: