Đăng Nhập
Nguyễn Trung Trực quê ở đâu?
A. Kiêng Giang
B. Vĩnh Long
C. Đồng Tháp
D. Cần Thơ
Phần mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Bác Hồ hiện tại ở đâu?
A. Đồng Tháp
B. Long An
C. An Giang
D. Nghệ An
Ông mất năm 1929. Phần mộ của ông hiện nằm ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc hiện đang ở tỉnh nào của Việt Nam?
A. An Giang
B. Long An
C. Cần Thơ
D. Đồng Tháp
Linh Từ Quốc Mẫu là mẹ của vị vua nào nước ta?
A. Quang Trung
B. Lý Chiêu Hoàng
C. Hàm Nghi
D. Bảo Đại
Loại hình âm nhạc dân gian cổ truyền Ví dặm là của vùng nào?
A. Hà Nội
B. Huế
C. Hà Tỉnh
D. Bắc Ninh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: