Đăng Nhập
Sông Hằng ở quốc gia nào?
A. Trung Quốc
B. Việt Nam
C. Nga
D. Ấn Độ
Con sông nào dài nhất châu Âu?
A. Vônga
B. Nil
C. Amazon
D. Themes
Ngoài những bông hoa, Ong còn lấy mật ở đâu?
A. Kẻ lá
B. Thân cây
C. Rễ cây
D. Nhựa cây
Quốc kỳ Việt Nam có hình gì?
A. Bến cảng Nhà Rồng
B. Chiếc nón
C. Ngôi sao
D. Chùa cầu
Tiểu bang thứ 52 của Hoa Kỳ?
A. Alaska
B. Hawai
C. California
D. Texas

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: