logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ "Con rô cũng tiếc, con riếc cũng ..."?

A. Thèm

B. Ưng

C. Muốn

D. Cần

2. Phần trên của thân cây lúa đã gặt và đập hết hạt gọi là gì?

A. Rạ

B. Rơm

C. Rể

D. Bông

3. Thuốc đông y ở dạng những viên tròn, nhỏ gọi là gì

A. Thuốc tê

B. Thuốc tàu

C. Thuốc tễ

D. Thuốc tiêm

4. Từ nào khác các từ còn lại?

A. Bết

B. Tệ

C. Tồi

D. Tốt

5. Đơn vị cơ sở cấu tạo nên cơ thể sinh vật gọi là gì?

A. Tế bào

B. Coaxecva

C. Nhân

D. Nguyên sinh chất

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: