Đăng Nhập
Có câu "làm đĩ không đủ tiền ..." làm gì?
A. Nuôi con
B. Mua gạo
C. Phấn sáp
D. Lấy chồng
Đâu là một nông cụ dùng để gặt hái, cắt cỏ?
A. A
B. C
C. L
D. D
A: là một nông cụ hai lưởi cắt tra vào cán dài, để cắt rạ ruông chiêm, cắt cỏ
Có câu "Đất có thổ công, sông có ..." thứ gì?
A. Thuồng luồng
B. Hà mã
C. Hà bá
D. Hải mã
Theo quan niệm dân gian thì thần coi đất có tên gọi là gì?
A. Ông địa
B. Thổ công
C. Hải mã
D. Diêm vương
Theo quan niệm dân gian thì vị thần coi sông gọi là gì?
A. Diêm vương
B. Hà mã
C. Bắc đẩu
D. Hà bá

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: