Đăng Nhập
Bánh "Nhăng" là đặc sản của tỉnh nào?
A. Thanh Hóa
B. Ninh Bình
C. Nghệ An
D. Quảng Bình
đây là loại đặc sản khá nổi tiếng của Nghệ An tuy nhiên khu vực phía Nam thì không nhiều người biết đến như ngoài bắc
Giọng Đô trưởng có mấy cung và mấy nửa cung?
A. 3 cung, 4 nửa cung
B. 2 cung, 5 nửa cung
C. 5 cung, 2 nửa cung
D. 4 cung, 3 nửa cung
Quãng Đô - Rê, Rê - Mi, Fa - Sol, Sol - La, La - Si có 1 cung. Quãng Mi - Fa và Si - Đô có nửa cung
Nữ diễn viên nào được giải tượng vàng oscar năm 2011
A. Mery treep
B. Angelia jolie
C. Julia jobert
D. Jennifer Aniston
Than đá trong Hóa Học được kí hiệu là?
A. Na (Natri)
B. K (Kali)
C. C (Cac bon)
D. Ca (canxi)
Không chỉ than đá mà các loại than nói chung đều được kí hiệu là C
Đâu không phải là một địa chỉ IP trong mạng máy tính?
A. 192.168.1.1
B. 192.168.1.100
C. 192.168.1.200
D. 192.168.1.300

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122388
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: