logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Thế giới có bao nhiêu châu lục có tổ chức chính quyền?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

2. Trong hệ mặt trời, hành tinh nào có sự sống?

A. Kim tinh

B. Thủy tinh

C. Trái đất

D. Hỏa tinh

3. Hành tinh nào có chiều quay không cùng chiều với các hành tinh còn lại?

A. Thủy tinh

B. Kim tinh

C. Trái đất

D. Hỏa tinh

4. Hành tinh nào không có bầu khí quyển?

A. Kim tinh

B. Trái đất

C. Hỏa tinh

D. Mộc tinh

5. SEA-Games được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

A. 1958

B. 1959

C. 1960

D. 1961

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: