Đăng Nhập
Công đoạn nào không có trong quy trình sản xuất bánh đa nem?
A. Ngâm gạo
B. Xay bột
C. Cuốn bánh
D. Luộc bánh
Công đoạn nào không có trong quy trình sản xuất rượu nếp than dạng trong?
A. Trộn men
B. Lên men
C. Lọc
D. Xay
Công đoạn nào không có trong quy trình sản xuất rượu nếp than dạng đục?
A. Đồ
B. Hãm cồn
C. Lọc
D. Xay bã
Công đoạn nào không có trong quy trình sản xuất nấm rơm?
A. Ủ nguyên liệu
B. Xếp mô
C. Nuôi ủ
D. Tưới phân
Công đoạn nào không có trong quy trình sản xuất nấm rơm?
A. Ủ rơm
B. Xếp mô
C. Cấy giống
D. Tỉa cành

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: