Đăng Nhập
Ai được cho là cha đẻ của World Cup?
A. Joseph Sepp Blatter
B. Daniel Burley Woolfall
C. Robert Guenin
D. Jules Rimet
Đâu không phải là bút danh của nhạc sĩ Dương Thụ?
A. Trần Xuân Nam
B. Huy Cầm
C. Ái Nhạc
D. Vân Đình
Hoa nào sau đây thường được dùng làm thức uống thay trà?
A. Hoa Hồng
B. Hoa Atiso
C. Hoa Violet
D. Hoa hồng
Người ta thường dùng từ gì để nói về những cậu bé được nuông chiều?
A. Cậu chén
B. Cậu ấm
C. Cậu bát
D. Cậu phích
Theo dân gian, người con gái may áo cho chồng qua cả mùa đông, khiến Ngọc Hoàng cảm động là trời rét để chồng nàng thử áo là ai?
A. Nàng Tô Thị
B. Nằng Bân
C. Vũ Nương
D. Nguyệt Nga

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: