Đăng Nhập
Người ta thường nói "Gà đẻ trứng ..." gì?
A. Kim cương
B. Bạch kim
C. Bạc
D. Vàng
Bữa cơm cuối cùng của năm cũ gọi là gì?
A. Bữa cơm mới
B. Bữa tất niên
C. Bữa tân niên
D. Bữa hoàn niên
Người ta cho rằng chòm sao Bắc Đẩu có hình gì?
A. Cái nong
B. Cái gàu sòng
C. Cái võng
D. Cái ghế đẩu
Đâu là tên một loại quả ăn được?
A. Đánh
B. Tát
C. Vả
D. Đấm
Câu nào sau đây đồng nghĩa với câu "Nước đổ lá môn"?
A. Nước chảy đá mòn
B. Nước mắt chảy xuống
C. Nước đổ đầu vịt
D. Nước đục thả câu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: