logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Người ta thường nói "Gà đẻ trứng ..." gì?

A. Kim cương

B. Bạch kim

C. Bạc

D. Vàng

2. Bữa cơm cuối cùng của năm cũ gọi là gì?

A. Bữa cơm mới

B. Bữa tất niên

C. Bữa tân niên

D. Bữa hoàn niên

3. Người ta cho rằng chòm sao Bắc Đẩu có hình gì?

A. Cái nong

B. Cái gàu sòng

C. Cái võng

D. Cái ghế đẩu

4. Đâu là tên một loại quả ăn được?

A. Đánh

B. Tát

C. Vả

D. Đấm

5. Câu nào sau đây đồng nghĩa với câu "Nước đổ lá môn"?

A. Nước chảy đá mòn

B. Nước mắt chảy xuống

C. Nước đổ đầu vịt

D. Nước đục thả câu

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: