Đăng Nhập
Thùy chẩm là cơ quan thuộc bộ phận nào của não?
A. Đại não
B. Tiểu não
C. Bán cầu não
D. Trụ não
Cầu mắt dài hoặc thể thủy tinh quá phồng là nguyên nhân dẫn đến bệnh gì về mắt?
A. Mù mắt
B. Hỏng mắt
C. Đau mắt
D. Cận thị
Hóa thạch là hiện tượng gì?
A. Lớp vôi
B. Trầm Tích
C. Di tích còn sót lại
D. Di tích của sinh vật sống
Bản đồ gen còn được gọi là gì?
A. Bản đồ đột biến
B. Bản đồ đi truyền
C. Bản đồ biến dị
D. Bản đồ gen
Liên kết gen hoàn toàn hạn chế xuất hiện điều gì?
A. Biến dị tổ hợp
B. Biến dị toàn phần
C. Biến dị đột biến
D. Biến dị nhiễm sắc thể

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: