Đăng Nhập
Liên đoàn điền kinh thế giới gọi tắt là gì?
A. FIVB
B. FIDE
C. FIFA
D. IAAF
Liên đoàn bóng chày quốc tế gọi tắt là gì?
A. FIDE
B. FIVB
C. IBAF
D. ITTF
'Nghe là thấy' là khẩu hiệu của mạng di động nào ở nước ta?
A. Sfone
B. Viettel
C. EVN
D. Mobiphone
'Kết nối sức mạnh' là khẩu hiệu của mạng di động nào ở nước ta?
A. Viettel
B. Vinaphone
C. EVN
D. Sfone
Thứ tự nào sau đây là đúng của một câu thành ngữ có nghĩa?
A. Rau nấy sâu nào
B. Nấy sâu nào rau
C. Sâu nào rau nấy
D. Rau nào sâu nấy

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: