logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Vua nào dựng nước Văn Lang?

A. Quang Trung

B. Lý Bí

C. Nam Việt

D. Hùng Vương

2. Vua nào dựng nước Vạn Xuân?

A. Nam Việt

B. Nguyễn Huệ

C. Hùng Vương

D. Lê Lợi

3. Địa danh lịch sử, nơi hơn 20 vạn quân Thanh bị đánh tan tác vào mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789) là địa danh nào?

A. Gò Đống Đa

B. Đồng Xoài

C. Xoài Mút

D. Mộc Hóa

4. Mùa xuân năm nào Bác Hồ từ nước ngoài trở về Việt Nam, sống và làm việc tại hang Pắc Pó?

A. 1940

B. 1941

C. 1942

D. 1943

5. Hang Pắc Pó, nơi Bác từng sống và làm việc, hang ở tỉnh nào?

A. Lạng Sơn

B. Sơn La

C. Lai Châu

D. Cao Bằng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: