logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Quốc gia nào ở Trung Mỹ chỉ tiếp giáp với Thái Bình Dương?

A. Belize

B. Costa Rica

C. El Salvador

D. Nicaragua

2. Vùng Trung Mỹ Hiện Tại có bao nhiêu quốc gia?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Bảy quốc gia tạo nên vùng Trung Mỹ là: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, và Panama. Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng trong các văn bản hành chính quốc gia ở Belize.

3. Loại ốc nào gây hại nhất cho mùa màng?

A. Ốc hương

B. Ốc đá

C. Ốc gạo

D. Ốc bươu vàng

4. Tờ báo nào viết cho lứa tuổi học trò?

A. Mực tím

B. Mực xanh

C. Mực đen

D. Mực đỏ

5. Loại động vật nào sau đây sống trong lòng đất?

A. Gấu

B. Chó

C. Chuột chủi

D. Quạ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: