Đăng Nhập
Địa chấn kế, một công cụ để phát hiện những chấn động của trái đất, đầu tiên được sản xuất tại ........ vào thế kỷ thứ I TCN.
A. Trung Quốc
B. Mỹ
C. Ai Cập
D. Anh
Galilee là người đầu tiên sử dụng kính thiên văn. Ông cũng là người đầu tiên mô tả chính xác địa hình ........ và các vết đen của mặt trời.
A. Sao Thổ
B. Sao Kim
C. Mặt Trời
D. Mặt Trăng
Sông lớn thứ hai tại Trung Quốc, sau sông Dương Tử?
A. Hoàng Phố
B. Trường Giang
C. Hoàng Hà
D. Châu Giang
Nước cộng hòa tại Nam Á, phía đông và đông nam tiếp giáp với Ấn Độ là nước nào?
A. Thái Lan
B. Indonesia
C. Malaysia
D. Pakistan
Nước cộng hòa tại Nam Mỹ, có sa mạc Atacama là nước nào?
A. Bolivia
B. Ecuador
C. Peru
D. Chile

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: