logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ nào để dùng chỉ những người có dáng ông lớn, bà lớn?

A. Bệ vệ

B. Lê thê

C. Khúm núm

D. Dặt dè

2. Từ nào để miêu tả màu sắc?

A. Biền biệt

B. Biêng biếc

C. Bí rị

D. Bồng bềnh

3. Từ nào để miêu tả khoảng cách?

A. Biêng biếc

B. Biền biệt

C. Lia lịa

D. Bõm bẽm

4. Đâu là một loại thực vật?

A. Bim bim

B. Bìm bìm

C. Bỉm

D. Bìm bịp

5. Đâu là một loại thực vật họ với cây lúa?

A. Bo bo

B. Bô bô

C. Lồ ô

D. Tò vò

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: