Đăng Nhập
Từ nào để dùng chỉ những người có dáng ông lớn, bà lớn?
A. Bệ vệ
B. Lê thê
C. Khúm núm
D. Dặt dè
Từ nào để miêu tả màu sắc?
A. Biền biệt
B. Biêng biếc
C. Bí rị
D. Bồng bềnh
Từ nào để miêu tả khoảng cách?
A. Biêng biếc
B. Biền biệt
C. Lia lịa
D. Bõm bẽm
Đâu là một loại thực vật?
A. Bim bim
B. Bìm bìm
C. Bỉm
D. Bìm bịp
Đâu là một loại thực vật họ với cây lúa?
A. Bo bo
B. Bô bô
C. Lồ ô
D. Tò vò

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: