Đăng Nhập
Đâu là tên một chương trình tình nguyện của sinh viên?
A. Tiếp sức mùa mưa
B. Tiếp sức mùa nắng
C. Tiếp sức mùa bảo
D. Tiếp sức mùa thi
Đâu là tên một loại than?
A. Tổ yến
B. Tổ ong
C. Tổ tò vò
D. Tổ chuồn chuồn
Đâu là tên một bức tranh dân gian nổi tiếng?
A. Cá voi trông trăng
B. Cá rô trông sao
C. Cá giết trông trời
D. Cá chép trông trăng
Giống gà nổi tiếng với đôi chân to, lông xù xì, ở Hưng Yên có tên là gì?
A. Bắc Tảo
B. Đông Tảo
C. Nam Tảo
D. Tây Tảo
Giống gà nổi tiếng với đôi chân to, lông xù xì, ở Hưng Yên có tên là gì?
A. Bắc Tảo
B. Đông Tảo
C. Nam Tảo
D. Tây Tảo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: