logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Tam giác có tổng hai góc ở đáy bằng 90 độ gọi là tam giác gì?

A. Tam giác thường

B. Tam giác vuông

C. Tam giác đều

D. Tam giác tù

2. Tam giác có ba góc bằng nhau gọi là gì?

A. Tam giác vuông

B. Tam giác cân

C. Tam giác thường

D. Tam giác đều

3. Tam giác có 1 góc bằng 90 độ gọi là gì?

A. Tam giác cân

B. Tam giác đều

C. Tam giác thường

D. Tam giác vuông

4. Phát biểu: 'Trong tam giác, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương của 2 cạnh góc vuông' là của ai?

A. Nobel

B. Amstron

C. Pytagor

D. Issac Newton

5. Lỗ thủng tần Ozon lần đầu tiên được tìm thấy tại đâu?

A. Mỹ

B. Nam cực

C. Bắc cực

D. Anh

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: